Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

liveRewired kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van liveRewired, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan liveRewired verstrekt. liveRewired kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom liveRewired gegevens nodig heeft

liveRewired verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

liveRewired kan uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden van liveRewired en het versturen van een nieuwsbrief.

Daarnaast kan liveRewired uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit educatieve dienstverlening.

Hoe lang liveRewired gegevens bewaart

liveRewired bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

liveRewired verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van liveRewired worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. liveRewired gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

liveRewired maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe e ectief de Adwords-advertenties van liveRewired bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan liveRewired te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de e ectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. liveRewired heeft hier geen invloed op.

liveRewired heeft Google geen toestemming gegeven om via liveRewired verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@liverewired.nl. liveRewired zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen

liveRewired neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van liveRewired maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certi caat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door liveRewired verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met liveRewired op via info@liverwired.nl.

www.liverewired.nl is een website van liveRewired.

liveRewired is als volgt te bereiken:

Postadres: Beekstraat 13, 3581TR, Utrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60594047
Telefoon: 06-47222110
E-mailadres: info@liverwired.nl