Hartritme variabiliteit (HRV) zegt wat over hoe goed in balans jouw zenuwstel is. Het geeft aan hoe sterk jouw stress-tolerantie is en/of hoe goed jouw lichaam en geest in conditie zijn. Hierbij voorspelt een lage HRV een gezondheidsrisico. Daarom kan het handig zijn om jouw resultaten te vergelijken met de normwaarden voor hartritme variabiliteit. Wil je eerst meer weten over wat HRV is, lees dan hier ons artikel ‘Wat is Hartritme Variabiliteit’.

Het is belangrijk om te beseffen dat een vergelijking van jouw eigen waardes over tijd belangrijker zijn dat jezelf te vergelijken met anderen. Echter, om een inschatting te krijgen waar je op dit moment staat, kan het waardevol zijn een vergelijking te maken. Deze waarden krijgen pas echt nut als je deze opsplitst naar geslacht en leeftijd.

Normwaarden voor hartritme variabiliteit

Er zijn grote hoeveelheden studies gedaan naar HRV en soms helaas met tegenstrijdige resultaten. Een goed startpunt is de studie van Nunan et al., (2010) vanwege de grote database die ze hebben kunnen gebruiken -ruim 21.000 participanten.

normwaarden voor hartritme variabiliteit

Normwaarden naar leeftijd

Een van de sterkste factoren die de normwaarden voor hartritme variabiliteit beïnvloedt, is leeftijd. Een lagere HRV duidt meestal op een hogere leeftijd. Een hogere HRV correleert juist weer met fysieke fitheid, gezondheid en jeugdigheid.

Hierdoor is HRV een uitstekende indicatie voor jouw biologische leeftijd. En waarom is dit belangrijk? Omdat jouw biologische leeftijd een betere inschatting geeft over gezondheidsrisico’s dan jouw daadwerkelijke (chronologische) leeftijd.

normwaarden voor hartritme variabiliteit

Normwaarden naar geslacht

Hoewel de sterkste factor die de normwaarden voor hartritme variabiliteit beïnvloedt leeftijd is, lijkt sexe ook een rol te spelen. Het lijkt er op dat mannen een lagere HRV hebben dan vrouwen van dezelfde leeftijd. Dit zou betekenen dat mannen over het algemeen een sterkere fight-flight respons hebben ten opzichte van hun rest-digest respons.

normwaarden voor hartritme variabiliteit

Wat moet je onthouden?

Als jouw HRV waarden lager liggen dan de normwaarden voor hartritme variabiliteit voor jouw leeftijd en geslacht, is er een kans dat er een onderliggend probleem aan ten grondslag ligt. Dit kan emotioneel of fysiek zijn, maar zeker aan te raden nader te (laten) onderzoeken. Zijn jouw HRV waarden hoger dan die van jouw geslachte en leeftijdgenoten? Dan is jouw biologische leeftijd lager dan jouw daadwerkelijke leeftijd. Gefeliciteerd!